Tömningsstation VRR24L-R32

13612.50 kr
Liten och behändig återvinningsstation, utrustad med automatisk hög- och lågtrycksvakt med manuell återställning. Hanterar köldmedier: Kategori III: R12, R134a, R401C,

Tömningsstation VRR12L-R32

10862.50 kr
Liten och behändig kylmedelsåtervinningsstation med automatisk högtrycksbrytare och manuell återställning för nya kylmedel R32 och R1234yf – gnistfri Hanterar köldmedier: