Om du upptäcker skador på emballaget och/eller produkten så är du skyldig att se till att dessa skador antecknas på kvittensen eller vid utlämningsstället innan du kvitterar ut godset. När du tar emot godset godkänner du i annat fall till speditören (genom din kvittens av godset) att det inte finns någon synlig emballageskada, vilket håller Tostarp skadelösa. Vi tar ej ansvar för synliga transportskador som inte anmälts till speditören vid leveranstillfället.