Reklamation och klagomål

Vi erbjuder minst 12 månaders garanti på elektriska delar som inte är mekaniska (rörliga).

Normalt slitage och förbrukningsmaterial såsom glödlampor, filter, säkringar, innerslang, slam, trådalger och badrumsprodukter omfattas inte av garantin.

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.